Диагностика


Нашият мобилен автоключарски сервиз – Ключарят на място гр. София е оборудван със софтуер и хардуер от последно поколение, които позволяват да се направи точа диагностика и бързо да се локализира източникът на повредата.

Диагностика
Диагностика_4


Предлагаме няколко вида диагностика в зависимост от вашия проблем:
-диагностика на ключа
-диагностика на батерията
-диагностика на системата за стартиране
-диагностика на автомобила


Когато нашите клиенти се съмняват в източника на неизправността, ние ги съветваме да се направи диагностика преди каквито и да било ремонти дейности, за да се избегнат допълнителни разходи.

Диагностика_7