Софтуерно премахване на EGR клапан

За какво служи EGR клапана
Exhaust Gas Recirculation (EGR) – служи за връщане обратно към всмукателния колектор на част от изгорелите газове за повторно изгаряне. Това се прави с цел намаляване на вредните емисии изпускани в атмосферата (предимно азотни окиси NOx).
Изолирането на EGR клапана на по-новите автомобили, задължително трябва да бъде съпроводено и от софтуерното му изключване. Компютъра на двигателя следи параметрите на работа и като отчете стойности на дебита на въздух извън зададените параметри, ще светне индикация на таблото за проблем в мотора Check Engine и е възможно да го вкара в сервизен режим с ограничена мощност.

Софтуерно премахване на EGR клапан
Софтуерно премахване на EGR клапан - 2

Това е една от тези системи, която шофьорите недолюбват. Скъпа за поддръжка и достъпа до нея е затруднен. EGR клапанът се подменя при нужда, заедно с инжекторите, турбо компресорът и филтър за твърди частици, тоест най-скъпите за ремонт елементи на съвременните двигатели.

Забележка: Автосервиз „Ключарят на място“ препоръчва запазването на автомобила в неговия оригинален вид. EGR клапана е част от система, целяща занижаване на вредните емисии, отделяни в атмосферата и неговото премахване става само по изрично желание от страна на клиента.

Софтуерно премахване на EGR клапан - 1