Изключване на фабричен имобилайзер

Имобилайзерът е електронен модул или система от модули монтирани в автомобилите за подсигуряване срещу кражба.
От 1993г. автомобилната индустрия интегрира имобилайзер системата в производственият етап на автомобилите, т.е. тя става неразделна част от електрониката на автомобила.

Изключване на фабричен имобилайзер_9
Изключване на фабричен имобилайзер_10

Автомобилният ключ еволюира от чисто механично изделие в носител на индивидуален електронен код внедрен в малък чип – транспондер, намиращ се в пластмасовата глава на ключа. Имобилайзерът за съжаление не гарантира 100% защитата на автомобила. Известно е за редица уреди заобикалящи функциите му, но въпреки всичко намалява значително риска от кражба.

При старите автомобили се наблюдават често ситуации, в които имобилайзер системата се оказва проблем за собственика на превозното средство. Цената за ремонт на системата понякога доближава пазарната стойност на автомобила. В подобни случаи може да се възползвате от услугата премахване на фабричен имобилайзер.

Изключване на фабричен имобилайзер_11
Изключване на фабричен имобилайзер_12

За извършването професионално на услугата, нашите техници са снабдени със специализиран софтуер и хардуер с помощта на който се преработват определени електронни модули. Съветът на нашите специалисти е да се направи професионална диагностика на системата преди да вземете решението за изключване на имобилайзера.